Investorer / Øvrige forretningsmænd

Øvrige forretningsmænd

Det var ikke kun de store skibsredere, der tjente penge på handelen med slaver og sukker. 
Der var der mange andre, der også gjorde. Fx ved
 
  • at producere kanoner, kugler og krudt til de danske forter og skibe, som erhvervsmanden J.F.Classen gjorde i Frederiksværk. Han var ikke christianshavner, men havde tætte forbindelser tll inderkredsen inden for slavehandelsbranchen.
  • at massefremstille geværer, brændevin og billige stoffer til slavekøbmændene i Afrika samt råsukker på egne plantager i Vestindien, som senere blev raffineret på eget sukkerraffinaderi på Christianshavn som familien Schimmelmann gjorde.
  • at investere i flere sukkerraffinaderier på Christianshavn som Boertmann, Behagen og Chippendale gjorde.
  • at fremstille jernvarer som slavelænker, sukkerpander og kogekar til sukkkerplantagerne i Vestindien som jernstøber Potter gjorde.
  • at handle med slaver på Guineakysten som den senere sukkerraffinadør L. Römer gjorde
  • at arbejde som embedsmand i koloniadministrationen som fx den tidligere guvernør Philip Gardelin
 
 
 
 
Øverst en såkaldt Dane gun fra Schimmelmanns geværfabrik i Hellebæk
Nederst en af Classens kanoner på det danske fort i Christianssted på St.Croix
Lektor Anders Bjørn | Eschrichtsvej 59, 2500 Valby - Danmark | Tlf.: ++45 28147883